Stiri

Fotosinteza: Ce este și cum funcționează motorul vieții pe pământ

Procesul fotosintezei reprezintă mecanismul prin care plantele și alte forme de viață transformă lumina într-o formă de energie chimică, ce poate fi stocată și ulterior utilizată pentru a susține diverse activități biologice. Descoperă cum funcționează această etapă crucială din ciclul natural al plantelor și alte curiozități care îți vor capta atenția.

O varietate mare de organisme, printre care plantele, cianobacteriile și algele, sunt capabile să realizeze procesul de fotosinteză, fapt pentru care sunt numite organisme fotoautotrofe. 

Acest mecanism este esențial nu numai pentru producerea și menținerea nivelului de oxigen din atmosfera Terrei, ci și pentru generarea compușilor organici esențiali și furnizarea unei cantități semnificative de energie vitală pentru toate formele de viață de pe planetă.

Ce înseamnă fotosinteza?

Fotosinteza reprezintă un proces fundamental prin care plantele și alte organisme autotrofe transformă energia luminoasă în energie chimică. Acest proces esențial are loc în celulele verzi ale plantelor, unde lumina solară este captată și utilizată pentru a sintetiza compuși organici, cum ar fi glucoza, din dioxidul de carbon și apă.

Rolul apei în fotosinteză

Rolul apei în fotosinteză

Sursa foto

Apa joacă un rol crucial în procesul de fotosinteză, fiind unul dintre principalii săi reactanți. Acesta este modul în care apa este implicată în proces:

  1. Captarea apei: Plantele absorb apă din sol prin rădăcini. Acestă apă este apoi transportată prin vasele conductoare ale plantei până la frunze.
  2. Fotoliza apei: Una dintre cele mai importante etape ale fotosintezei este fotoliza apei. Acesta este procesul prin care moleculele de apă sunt descompuse în molecule de oxigen și protoni (ioni de hidrogen). Acest lucru are loc în membrana tilacoidelor din cloroplaste, sub influența energiei luminoase captate de pigmenții fotosintetici.
  3. Energia pentru conversie: Energiea luminoasă captată de clorofile și alte pigmenți fotosintetici este folosită pentru a “diviza” moleculele de apă. Această energie este transformată în energie chimică și stocată în moleculele de ATP și NADPH.
  4. Producția de compuși organici: Oxigenul eliberat în procesul de fotoliză este eliberat în atmosferă, reprezentând un produs secundar al fotosintezei. ATP-ul și NADPH-ul generați în timpul reacției de fotoliză sunt utilizate în etapele ulterioare ale fotosintezei pentru a transforma dioxidul de carbon în compuși organici, cum ar fi glucoza.

Astfel, apa nu numai că furnizează molecule de hidrogen și oxigen esențiale pentru formarea compușilor organici, ci joacă și un rol vital în generarea de energie chimică necesară procesului fotosintetic.

Importanța luminii în procesul de fotosinteză

Lumina joacă un rol esențial în procesul de fotosinteză, reprezentând sursa principală de energie pentru transformarea substanțelor anorganice în compuși organici. Acest proces vital are loc în cloroplaste, organe specializate ale celulelor vegetale, unde pigmenții fotosintetici absorb și utilizează energia luminoasă pentru a iniția reacțiile chimice necesare.

Absorbția Luminii: 

Clorofilele și alți pigmenți fotosintetici prezente în cloroplaste absorb diferite lungimi de undă ale luminii. Aceste pigmenți sunt responsabili pentru culoarea verde a plantelor, dar au abilitatea de a absorbi și alte culori precum albastru și roșu.

Prin absorbția energiei luminoase, pigmenții fotosintetici inițiază un proces numit fotofosforilare, care are loc în membrana tilacoidelor din cloroplaste. Aici, energia captată este utilizată pentru a sintetiza molecule de ATP (adenozintrifosfat) și NADPH (nicotinamidadenin dinucleotid fosfat).

Fotoliza Apei: 

O parte din energia luminoasă este utilizată și pentru a descompune moleculele de apă printr-un proces numit fotoliză a apei. Aceasta are loc în membrana tilacoidelor și generează molecule de oxigen și protoni (ioni de hidrogen). Oxigenul este eliberat în atmosferă, iar protonii sunt utilizați pentru a contribui la formarea gradienților de protoni care alimentează sinteza de ATP.

Ciclul Calvin: 

ATP-ul și NADPH-ul generați în primele etape ale fotosintezei sunt utilizați în ciclul Calvin, care are loc în stroma cloroplastelor. Aici, dioxidul de carbon și energia din ATP și NADPH sunt utilizați pentru a sintetiza compuși organici, în special glucoza.

Eliberarea de Oxigen: 

Un alt rezultat important al procesului fotosintezei este eliberarea oxigenului în atmosferă în timpul fotolizei a apei. Acest oxigen este vital pentru viața pe Pământ, furnizând aerul pe care multe forme de viață îl respiră.

Impactul poluării aerului asupra fotosintezei

Impactul poluării aerului asupra fotosintezei

Cele mai citite articole

Sursa foto

Poluarea aerului reprezintă o amenințare semnificativă pentru mediul înconjurător și pentru procesele naturale esențiale, cum ar fi fotosinteza. Procesul de fotosinteză în plante poate fi afectat în mod negativ de diverse substanțe poluante prezente în aer. Iată cum poluarea aerului poate influența fotosinteza:

1. Dioxidul de Sulf (SO2):

Dioxidul de sulf este un poluant comun emis în atmosferă prin arderea combustibililor fosili, cum ar fi cărbunele și petrolul. Acest gaz poate interacționa cu apa din atmosferă și poate forma acid sulfuric, care poate deteriora suprafețele frunzelor prin acidifiere. Acest lucru poate reduce capacitatea plantelor de a realiza fotosinteza, deoarece frunzele pot suferi daune și chiar moarte.

2. Oxizi de Azot (NOx):

Oxizii de azot sunt emiși în principal de vehiculele cu ardere internă și procese industriale. Aceste substanțe pot contribui la formarea smogului și a ploilor acide. În plus față de impactul asupra sănătății umane, oxizii de azot pot afecta procesul de fotosinteză prin deteriorarea membranelor celulare ale plantelor și prin interferarea cu capacitatea lor de a absorbi și utiliza lumina.

3. Ozon (O3):

Ozonul la nivelul solului, un component al smogului, este rezultatul reacțiilor chimice între oxizii de azot și compușii organici volatili sub influența radiațiilor solare. Acest ozon poate pătrunde în țesuturile frunzelor și poate cauza leziuni, interferând cu procesul de fotosinteză. Acest lucru poate reduce producția de compuși organici esențiali și poate compromite sănătatea generală a plantelor.

4. Particule în Suspensie:

Particulele fine în suspensie (PM2.5) și particulele mai mari pot afecta funcționarea stomatelor (porii) frunzelor. Aceste particule pot înfunda stomatele, reducând capacitatea plantelor de a absorbi dioxidul de carbon necesar pentru fotosinteză.

5. Metale Grele:

Metalele grele precum plumbul, mercurul și cadmiul, care pot fi eliberate în atmosferă prin activități industriale, pot fi depuse pe suprafețele frunzelor. Aceste metale pot inhiba enzimele implicate în fotosinteză și pot perturba procesul global.

Aspectul energetic al fotosintezei

Robert Mayer, un medic și fizician german renumit, a introdus conceptul de conservare a energiei în contextul organismelor vii și a adus la lumină aspectul energetic al fotosintezei. În anul 1845, el a publicat lucrarea “Mișcarea organică în relație cu metabolismul”, în care a detaliat modul în care energia se transformă în cadrul procesului fotosintetic. 

La bază, fotosinteza reprezintă modul prin care plantele captează și stochează energia luminoasă solară sub formă de energie chimică. Contrar percepției comune, plantele nu generează energie din nimic, ci transformă energia primită de la soare în forme utilizabile.

Mayer a subliniat, de asemenea, că viața animalelor este în mod direct dependentă de proprietatea distinctivă a plantelor verzi de a efectua fotosinteza. Energia pe care animalele o consumă în timpul vieții lor, sub forma alimentelor, are rădăcini în această conversie a energiei solare realizată de plante.

Fotosinteza, în esență, reprezintă unul dintre cele mai vitale fenomene în regnul viețuitoarelor. Ecuția fundamentală a fotosintezei se poate exprima astfel:

 6 CO2 + 6 H2O + lumină solară → C6H12O6 + 6O2

Cu alte cuvinte, dioxidul de carbon și apa sunt transformate în glucoză și oxigen sub influența luminii solare. Procesul de fotosinteză are loc în cloroplaste și în regiunea citoplasmei care înconjoară aceste structuri. 

În plus față de clorofilă, pigmenții accesori precum clorofila b, clorofila c, carotenoizii, flavonoidele și pigmenții ficobilinici (ficobiliproteine) joacă un rol important în captarea și transferul energiei luminoase.

Mecanismul clorofilei pare să includă trei procese principale: 

  • fotofosforilarea, 
  • fotoliza apei 
  • transformarea dioxidului de carbon în glucide. 

Astfel, contribuția semnificativă a lui Robert Mayer în dezvăluirea aspectului energetic al fotosintezei a adus o înțelegere mai profundă a modului în care plantele și, implicit, întreaga viață pe Pământ, se bazează pe transformarea energiei luminoase în energie chimică esențială.

Cele mai citite articole

Recomandate